Güncel

 
 

Anadolu Selçuklu döneminde sıklıkla karşımıza çıkan bu süsleme tarzı;  kare, dikdörtgen, üçgen, daire,yıldızlar gibi formların birleşmesinden oluşmaktadır. Anlam olarak evrenin sonsuzluğunu simgelemektedir.... DEVAMI

Minyatür sanatı, Osmanlı himayesinde gelişip özgün Osmanlı Minyatürü haline gelmesi II.Mehmet’ten I.Süleyman’a kadar dönemde gerçekleşmiştir.  Osmanlı Minyatür Sanatı’nın en ünlü nakkaşlarından biri de Levni’dir.... DEVAMI

Bu sanat, bir bakıma, cüzi irade ile külli iradenin ortak yaratısı olarak düşünülebilir. Ayrıca aynı ebrunun iki kere tıpa tıp aynı görüntüde oluşması da mümkün değildir. Şu halde ebru sanatı an içinde oluşan mistik bir ... DEVAMI

HATTAT VE ŞAİR KİMLİĞİ İLE ; SULTAN III.AHMED... DEVAMI

Devlet-i Aliyye’yi yönetmenin, İslam dünyasının sancağını taşımanın yanında her Osmanlı hükümdarının kendine özgü yetenekleri ve zevkleri vardı. Yedi cihana hükmetmiş Osmanlı padişahıydı onlar fakat netice de birer insan... DEVAMI

Duvar süslemeleri, restorasyon ve kalem işi çalışmalarıyla bildiğimiz saygıdeğer hocamız Abdullah Oğuzhanoğlu... DEVAMI

Binlerce yıllık köklü geçmişe sahip mazide imparatorluklara başkentlik etmiş, üzerinde yaşadığı bütün medeniyetlerin izlerini günümüze taşımayı başarmış bir tarih ve kültür mozaiği niteliğindeki şehrimiz; İstanbul...... DEVAMI

Sultan II. Abdülhamid’in kendisinin de sanatkar olması;eser ortaya koymanın hazzını yaşamasına, yeri geldiğinde bu üretim sürecindeki yaşanan sıkıntıları bizzat gözlemleyerek sanatı korumanın boyutlarının belirlemesinde ... DEVAMI

Kalemişi Sanatı ve Kalemişi Sanatının kapsadığı alanlar. Kalemişi ve Tezhibin ayırt edici özellikleri... DEVAMI

Bu hamurun hangi koşullarda nasıl ortaya çıktığı kesin bilinmemekle birlikte ilk uygulamalar 15.yüzyılda Anadolu’da kireç alkalili çini üretimi yapan Tebrizli ustalarla ilişkilendirilmektedir.... DEVAMI

Devamı