Sanatın Edebi Vardır

 
Sanat: terbiye, ahlak, edep kavramlarının buluştuğu, insanın sadece görsel Yetenek değil kişiliğini oturttuğu analizlerini doğru yaptığı bir insanlık değeridir.

Sanatın edebi vardır. Sanat: terbiye, ahlak, edep kavramlarının buluştuğu, insanın sadece görsel Yetenek değil kişiliğini oturttuğu analizlerini doğru yaptığı bir insanlık değeridir.

Sanat bireyin ruhunu harekete geçiren ahlaki değerlerini kavrayan aynı zamanda kültürel ve bilimsel seviyede kendini ispat etmesini sağlar. Sanatla beslenenler objenin dış görünüşünü değil içerisindeki anlamı ortaya çıkarırlar. Basmakalıp fikirleri sanatla harmanlar görsel ve işitsel güzellikle yorumlarlar.

Nesli gün geçtikçe modernizme kayan, kes-yapıştır, hazır kalıplarla çalışan sanatı basmakalıp görüntüye taşımaya çalışan yeni dünyada; Edeple çalışan nesle ihtiyaç var.

Çocuklarımızı sanat edebiyle büyütmek; onların düşüncelerini özgürce sunabilmesini, özgüvenlerini, görsel ve duyusal zeka gelişimlerini aynı zamanda sosyal ve kültürel değerlerini tanımasını, kendini bulabilmesini, yaratıcı ve duyarlı gözlem yapabilmesini gözlemlerini pratik çözüm yolları ile ortaya koyabilmesini sağlar.

Sanat bireyi topluma kazandırırken toplum bir birey kazanır. Sanatla büyümüş, gelişmiş gençlerimizin daha fazla olması dileğiyle..


Devamı