Hüsn-İ Hat


Hat sanatı Belirli estetik kurallara bağlı kalarak yazı yazma sanatı anlamındadır. Hat kelime anlamı olarak da yazı ve çizgi anlamını taşır.

Geçmişten gelen asil isim olarak Sanata Hüsn-i Hat ismi verilir. Hüsn-i Hat sanatının batıdaki örneği olarak kaligrafi sanatı ile ilişkilendirilebilir. Fakat Batı da kaligrafiye bizdeki kadar önem verilmemektedir. İslam topluluğunda Hüsn-i Hat sanatı büyük bir ilgi ve beğeni ile takip edilmektedir. Hüsn-i Hat sanatının ustalarına Hattat ünvanı verilir. Hattatlar sanatlarını gerçekleştirirken içlerinden gelen duygu ve güzellikleri kalem ile kağıtta bir araya getirirler.