Halkari İhtisas


HALKÂRÎ İHTİSAS DERS İÇERİK

Dersin amacı, öncelikle Osmanlı ve Cumburiyet dönemi tezhip sanatçılarının halkar eserlerini anlayıp daha sonra Herat, Tebriz, Safevi, Babür gibi yüksek zevke sahip eserleri inceleyip eser üretip son dönem Osmanlı ekolleri de(Barok ,Rokoko )dahil olmak üzere sanatçının kendi tavır ve tarzını bulmasını ve bunu akademik bir dille de ifadesini sağlayarak geleceğe hem eser hemde kaynak bırakmaktır.

Bunun için daha önce eğitim almış olması gerekmez ama öncesinde bir eğitimi olmasının da bir artı olduğu aşikârdır.

Herhangi bir eğitim bilgisi girilmedi.