Kaligrafi


Kaligrafi, 

Latin alfabesi ile yapılan güzel yazı  sanatıdır ve Yunanca callos(güzel) ve graphos(yazı) kelimelerinden türemiştir. 

Kaligrafi Sanatı çok eski bir tarihe dayanmaktadır. Türkler müslümanlığı kabul ettikten sonra bin yıla yakın bir süre Arap alfabesini kullanmış, Latin Kaligrafisini ise 1928 Harf Devrimi 'nden sonra kullanmaya başlamışlardır.

Latin harflerinden oluşan bu sanat dalının çağdaş olarak tanımı; işaretleri anlamlı, ahenkli ve hünerli bir şekilde biçim verilme sanatıdır.

Dünyada en çok bilinen ve ilgi gören kaligrafi türleri; Latin kaligrafisi, Japon kaligrafisi, Hint kaligrafisi, Arap kaligrafisi (Hüsn-i Hat), İbrani kaligrafisi ve Yunan kaligrafisidir. Bu sanatla uğraşanlara kaligraf ya da kaligrafist denir.  

 

Yazılı iletişimin görsel bir unsuru haline gelen kaligrafinin kullanım alanları; el yazması kitaplar, davetiyeler, diploma ve sertifikalar, süs eşyaları, levhalar ve mekanlara değer katan sanat eserleri...

 

• Kaligrafiye giriş,  çizgi çalışmaları 

• Malzeme kullanımı 

• Temel Harf anatomileri

• Majiskul, miniskul harfler

• Roman Capital (Trajan Alfabe)

• Foundational Hand yazı stili

• Güzel yazı (Bitişik dik yazı)

• Formal İtalik yazı stili

Herhangi bir eğitim bilgisi girilmedi.