Kurum Hakkında

Bir İslâm medeniyetine beşik olmuş bu topraklarda, bu kültürü yedi yüz yıl ayakta tutan unsurların en önemlilerinden biri olan sanat anlayışını sürdürmek ve bu sanatlarımızı gelecek nesillere taşıyabilecek bireyler yetiştirmek amacı gütmektedir.
Sanat ve kültür faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek vererek, sergiler, seminerler, yayınlar ve konferanslar düzenlemektedir.


AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ
• Hat, tezhip, ebru, minyatür, çini gibi geleneksel sanatlarımızın etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak ve alanında uzmanlaşmış eğitmenlerle işbirliği içinde olmak.
Bir İslâm medeniyetine beşik olmuş bu topraklarda, bu kültürü yedi yüz yıl ayakta tutan unsurların en önemlilerinden biri olan sanat anlayışını sürdürmek ve bu sanatlarımızı gelecek nesillere taşıyabilecek bireyler yetiştirmek amacı gütmektedir. Sanat ve kültür faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek vererek, sergiler, seminerler, yayınlar ve konferanslar düzenlemektedir.

• Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

• Kamu yararına projeler üretmek ve uygulamak.

• Zor ve kötü şartlarda yaşayan gençlerimize, özellikle çalışmak zorunda olan çocuklarımıza 'sensiz olmaz' diyerek onların da sosyalleşmesine vesile olabilecek sanatsal eğitim ve etkinlikler düzenlemek

• Bayrampaşa'da yaşayan büyüklerimizin hatıratlarıyla hüsnü-hat ve minyatürler ile kompozisyonlar düzenleyip, sergilemek. • Bayrampaşa'da bulunan ilk ve orta öğretim okulları yönetimleriyle iş birliği içine girip, Türk İslam Sanatları Merkezi'mizde bulunan, klasik sanatlarımızın nadide eserlerini sergi ve workshoplarla çocuklarımıza tanıtmak, talep olduğu ölçüde kurslar açmak. • Merkezimiz bünyesinde uzmanlaşan bireyleri maddi kazanç elde edebilir hale getirmek. Uretilen eserlerin satışına destek olmak.

• Yurt içi ve yurt dışı tanıtım günleri ve yarışmalarda Bayrampaşa'yı kendi alanında temsil etmek.

Eğitim verdiğimiz branşlarımız: • Hüsn-i Hat Tezhip • Çini Minyatür • Ebru